18.4.15

Reedesed mõtted

Tavaline tööpäev.

Tänane Sirp valmistas mõnevõrra pettumuse: oli teine küll sama paks nagu ikka, aga väärt lugemist, vähemalt mulle, oli selles vähe. Sest noh, kindlasti võib vaimu ja võimu vahekordadest igatemoodi kirjutada, aga kas nüüd ikka on kõige mõistlikum absurdi laskuda ja arutleda päritolust ja haridusest lähtudes broilerluse olemasolu või olematuse üle (nagu peatoimetaja Karulini Ott numbrit sissejuhatavas arvamusloos) või siis redutseerida eriskummaliste võtetega koalitsioonileppe kultuuripunktid nulli (nagu teeb Tarandi Kaarel). Aga noh, kultuurilehe poliitikaarvamused on sageli sellised omapärased, nimetame neid siis "kultuurseteks", nii et las nad olla.

Põhimõtteliselt ainuke tõeliselt väärt lugu tänases numbris oli Valge Jaagu vastulause Hennoste Tiidu kuu aja tagusele arvustusele tema raamatu "Punased kohta". Et mul on raamat ise veel lugemata, on muidugi raske mingit seisukohta võtta, kuid kaht lugu vaagides tundub Valge õnneks eriliselt eneseõigustamisega mittetegelev vastulause natuke selgem ja mõistlikum kui kriitika, millele ta vastab. Aga olgu kuidas on, nii või teisiti ja igal juhul on hea nii see, et sellistel paratamatult valusatel teemadel nagu kollaboratsioon ja üldse ajaloo valukohad kirjutatakse raamatuid (olgu monograafiad või kas või poolulme), kui ka see, et need raamatud tekitavad ka avalikku arutelu.

Selle kõrval võib põgusalt ära mainida ka Liiviku Ero arvustuse juba tüki aja eest ilmavalgust näinud sotsioloogiaõpikust, aga siiski tuleb tõdeda, et teine vähegi rohkem huvi pakkunud lugu oli ühtlasi numbri viimane, milles Aasmäe Niina kõneleb ersa ja mokša ehk mordva keelest. Lugu on nähtavasti elanud üle mõningase kärpimise, sest intrigeerivat pealkirja loos õieti ei seletatagi. Aga sellest pole muidugi midagi, huviline leiab kindlasti ka sellele painama jäävale küsimusele laiast internetist vastuse.


Loetud: Sirp, 17.04.2015
Vaadatud: Elas kord ... (Fox), Keeris (TV3)

Ilmunud tõlked:
William Nemeth. Venemaa riigikeskne hübriidsõda (Diplomaatia 4/2015)
Richard Weitz. Musta mere heitlused (Diplomaatia 4/2015)

No comments:

Post a Comment